EFRO Subsidie-aanvraag

Stichting Willibrord heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Kansen voor West II-programma voor de uitvoering van het EFRO project Techniek Experience Center (TEC) Utrecht, namens de partners/initiatiefnemers. EFRO staat voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Na de oprichting van stichting TEC Utrecht in februari 2020 door de partners, heeft de stichting TEC Utrecht het penvoerderschap van het project overgenomen.

De partners die het initiatief tot het project namen en de samenwerkingsovereenkomst ondertekenden zijn: de Willibrord Stichting, Stichting Nuovo Scholengroep, ROC Midden Nederland, Heijmans, AM, Bouwmensen, Eneco, Portaal en SingelPD. Deze hebben in mei 2019 een EFRO subsidie aanvraag ingediend bij het Kansen voor West II-programma om het project Techniek Experience Center Utrecht te kunnen gaan uitvoeren. Deze aanvraag is in oktober 2019 goedgekeurd waarmee het project kon gaan starten en de Stichting TEC Utrecht in het leven is geroepen.

Techniek Experience Center Utrecht (TEC)

Het Techniek Experience Center in Utrecht heeft de naam ‘De Ontdekhal’ gekregen en is een plek waar jeugd en jongeren worden geïnspireerd om te bouwen aan de toekomst. Een leerzame en inspirerende speel-werkplaats waar professionals hun passie voor techniek, creativiteit en innovatie delen met de bouwers van morgen. Een initiatief en project van TEC Utrecht

Doelstelling project

De hoofddoelstelling van het project is het verkleinen van de hedendaagse mismatch op de arbeidsmarkt door de instroom van technisch geschoold personeel te vergroten. Dit doen we door kinderen op vroege leeftijd te inspireren en mee te nemen in de wereld van de techniek, door jongeren de juiste technische en creatieve basisvaardigheden te leren en het vertekende beeld van de bouw- en technieksector positief te veranderen bij de jeugd en hun ouders. Door samen met marktpartijen relevante en actuele lesprogramma’s samen te stellen leren jongeren de basisvaardigheden die vandaag en in de toekomst nodig zijn. Hierbij wordt een onderwijsvisie gehanteerd waarin onderzoekend leren, ontwerpend leren en ondernemend leren gecombineerd worden. Hiernaast moet TEC Utrecht als sociale ontmoetingsplek een positieve impuls geven aan de wijk Overvecht. Jong en oud, allochtoon en autochtoon, geschoold en ongeschoold en werkgevers

en werkzoekende ontmoeten elkaar op de fysieke locatie ‘de Ontdekhal’ (Techniek Experience Center, TEC). Voor jongeren in Overvecht biedt TEC Utrecht concreet arbeidsmarktperspectief en komen ze in contact met werkgevers. Door aandacht en interesse van buiten Overvecht en Utrecht neemt  het toerisme en de dynamiek in de wijk toe.

Financiering

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de gemeente Utrecht.