Social Return

Landelijke en regionale overheden hebben in haar aanbestedingsbeleid sociale voorwaarden opgenomen. Bij aanbestedingen vullen opdrachtnemers van Ministeries, Provincies en Gemeenten een percentage van de opdrachtsom in door social return.

SROI is op verschillende manieren bij ons in te vullen. Dat kan via het helpen met opzetten van workshops, het organiseren van evenementen voor onze doelgroep of via sponsoring.

Bent u ook opdrachtnemer van een gemeente en hebt u een SROI-verplichting? Ga dan in gesprek om uw social return in te vullen met werkzaamheden voor De Ontdekhal. Neem hiervoor contact op met Ronald van Drie – Arendse.

Zie: de Ontdekhal strak in de lak!